Kreipkitės telefonu 24/7: +370 6303 1178

darbo teisė

Mes padedame klientams atitikti visus naujojo Darbo kodekso keliamus reikalavimus bei ruošiame ir peržiūrime tokius dokumentus:

 • Darbo sutartis;
 • Nekonkuravimo susitarimus;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarkas;
 • Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkas;
 • Darbo tvarkos taisykles;
 • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikas;
 • Lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkas;
 • Atleidžiamų darbuotojų atrankos vertinimo tvarkas;
 • Darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo tvarkas;
 • Dokumentaciją, susijusią su darbo tarybos rinkimais;
 • Bei kitas tvarkas ir taisykles.

Esant kliento poreikiui, ruošiame dokumentus anglų kalba.