Kreipkitės telefonu 24/7: +370 68726611

Patirtis.

KŪRYBIŠKUMAS.

RezultataI.

VKLEGAL  - kvalifikuota teisininkų komanda, sukaupusi ilgametę patirtį rengiant sutartis, nagrinėjant įvairius klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, darbo teise, skolų išieškojimu bei kitomis teisės sritimis. Mes visada siekiame pateisinti savo klientų lūkesčius bei keliame sau aukštus reikalavimus.

7

metai patirties

76

SĖKMINGaI

įgyvendinti PROJEKTai

3

Tarptautiniai partneriai

Sutarčių rengimas

2018-02-28
Būtina pažymėti, jog tinkamai parengta sutartis: padeda išvengti teisminių ginčų; padeda palaikyti stabilius bei produktyvius tarpusavio santykius; užkerta kelią nuostolių atsiradimui; bei padeda išvengti kitų neigiamų pasekmių. Mes rengiame individualiai Jūsų poreikius bei situaciją atitinkančias šias sutartis: akcijų perleidimo sutartis; akcininkų sutartis; darbo sutartis; jungtinės veiklos sutartis; konfidencialumo sutartis; konsignacijos (komiso) sutartis; nuomos (komercinės paskirties patalpų, gyvenamųjų patalpų, žemės sklypo, įrengimų, automobilio ar kitos transporto priemonės ir kt.) bei subnuomos sutartis; nekonkuravimo susitarimus; preliminarias sutartis; pirkimo – pardavimo sutartis; paslaugų (IT priežiūros paslaugų, audito paslaugų, teisinių paslaugų, apskaitos paslaugų, valymo paslaugų ir kt.) sutartis; panaudos (automobilio, patalpų ir kt.) sutartis; paskolos sutartis; rangos (buto statybos, gamybos, statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbų) bei subrangos sutartis; skolos perkėlimo sutartis; tarpininkavimo sutartis; kitas sutartis.
Read more

Asmens duomenų apsauga

2018-02-28
2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje bus pradėtas taikyti Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation, toliau - Reglamentas).  Šis Reglamentas nustato darbuotojų, klientų ar kitų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo taisykles bei numato baudas už šių nuostatų nesilaikymą. Mes padedame visapusiškai pasiruošti pakeitimams ir išvengti baudų! Mes pagal Reglamento nuostatas ruošiame bei peržiūrime: įmonių, tvarkančių darbuotojų, klientų ar kitų asmenų duomenis, sutikimo formas dėl asmens duomenų tvarkymo; asmens duomenų tvarkymo taisykles; vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkas; duomenų tvarkymo sutartis; internetinių tinklapių naudojimo sąlygas, sutikimo formas dėl asmens duomenų tvarkymo; ir kitas tvarkas bei taisykles, kurios užtikrina, jog Jūs atitiktumėte visus Reglamento keliamus reikalavimus. Esant kliento poreikiui, ruošiame dokumentus anglų kalba.
Read more

Darbo teisė

2018-02-28
Mes padedame klientams atitikti visus naujojo Darbo kodekso keliamus reikalavimus bei ruošiame ir peržiūrime tokius dokumentus: Darbo sutartis; Nekonkuravimo susitarimus; Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarkas; Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkas; Darbo tvarkos taisykles; Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikas; Lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkas; Atleidžiamų darbuotojų atrankos vertinimo tvarkas; Darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo tvarkas; Dokumentaciją, susijusią su darbo tarybos rinkimais; Bei kitas tvarkas ir taisykles. Esant kliento poreikiui, ruošiame dokumentus anglų kalba.
Read more

Skolų išieškojimas

2018-03-01
Teikiame skirtingo pobūdžio įsiskolinimų išieškojimo paslaugas: 1) ikiteisminis skolų išieškojimas bei ikiteisminis skolų išieškojimas užsienyje – šio proceso metu mes susisiekiame su Jūsų skolininku, siunčiame raginimus grąžinti skolą, sudarome skolos grąžinimo grafikus bei imamės kitų veiksmų, kurie užtikrina, jog skolininkas įvykdys savo įsipareigojimus. 2) teisminis skolų išieškojimas – teisminį procesą verta pradėti tais atvejais, kai ikiteisminio skolos išieškojimo procedūra tapo neefektyvi. Mes rengiame: Pareiškimus dėl teismo įsakymo – tai pats paprasčiausias, pigiausias ir greičiausias būdas prisiteisti skolą. Šio proceso metu šalys į teismą nėra kviečiamos, kadangi teismas neskiria posėdžių bylos nagrinėjimui, o teismo sprendimas yra priimamas remiantis pateiktu pareiškimu. Ieškinius – sudėtingesnis, ilgiau užtrunkantis, brangesnis teisminis skolų priteisimo procesas nei pareiškimas dėl teismo įsakymo. Teismas šio proceso metu visada skiria posėdžius bylos nagrinėjimui, išskyrus, jei yra galimybė priimti sprendimą už akių (skolininkui nepateikus atsiliepimo į ieškinį). Būtina pažymėti, kad ieškinys yra efektyvus tuo atveju, kai nežinoma skolininko gyvenamoji arba darbo vieta bei skolininkas reiškia prieštaravimus.
Read more